Hjem
Kontakt
Styret og verv
NM
VM
Resultater

Leder Jan Willy Oskal    Gjenstår 1 år
Nestleder Dan Kjetil Nordheim   Gjenvalgt 2 år
Kasserer Rolf Markussen   Gjenstår 1 år
Styremedlem Knut Bjørnar Strøm  Gjenstår 1 år
Styremedlem Magnar Haukdal   Gjenstår 1 år
Styremedlem Jan Skevik   Gjenvalgt 2 år
Styremedlem Ivar Skårset   Gjenvalgt 2 år
Varamedlem Arnstein Vatle   Valgt for 2 år
Valgkomité: Ole Eldar Kjølen, Alf Tore Haug og Kjell Iveland