RESULTATLISTE KOMBINERT VETERAN NM 04.03.2017
Startnr Navn Innk.tid Starttid Anv.tid Totalt
Kombinert K45
Veteran 41 - 45 år - 8 km:
1. 35 Geir Hanslien 23,13 56,9 22,16 26,04
2. 33 Thomas A. Berg 26,29 0 26,29 26,29
Veteran 46-50 år - 8km:
1. 40 Stig Viken 17,17 18,3 16,59 18,12
2.  39 Per Inge Holstad 19,26 0 19,26 19,13
Veteran 56-60 år - 4km:
1. 44 Frode Hermo 9,25 0 9,25 9,25
Veteran 61-65 år - 4km:
1. 54 Ivar Skårset 8,47 0 8,47 8,47
2. 50 Odd Thomassen 9,28 47,2 8,41 10,34
Veteran 66-70 år - 4km:
1.  57 Jan Skevik 8,45 0 8,45 8,45
2. 56 Ole O. Kjøglum 10,26 26,5 9,59 11,03
Kombinert K25
Veteran 71-75 år - 4 km:
1. 60 Jan Willy Oskal 10,44 0 10,44 10,44
2. 59 Reidar Finnanger 10,5 4,8 10,45 10,45
Veteran 76-80 år - 4 km:
1 61 Kåre Holmen 14,05 0 14,05 14,05