Velkommen til Tolga Spretten alle klasser (KM hopp & kombinert 13-16 år), og Veteran NM i Hamran lørdag 9.3.2019 

 

Hopp og langrenn arrangeres i Hamran for Tolga Spretten. Kombinert langrenn for Veteran NM foregår på Sætersgård Stadion.

 

Klasser

K5        åpen klasse

K10      åpen klasse

K20      åpen klasse

            J&G 11 år

            J&G 12 år

K40      åpen klasse

            J/G 12 år

J/G 13 år (KM hopp og kombinert)

J/G 14 år (KM hopp og kombinert)

Veteran

K/M 30- 39 år osv. med 10 års klasser

K60      åpen klasse

            J/G 14 år (KM hopp og kombinert)

            J/G 15 år (KM hopp og kombinert)

            J/G 16 år (Km hopp og kombinert)

            K/M junior

            K/M senior

Veteran          

            K/M 30-39 år osv. med 10 års klasser

 

Påmelding og startkontingent

Påmelding ved https://minidrett.nif.no/Event eller

e-post til knut.tolga@gmail.com innen onsdag 6.mars 2019. Med påmelding med e-post må navn, fødselsdato, bakke og eventuelt kombinert nevnes.

NB! Husk at det må meldes på for både hopp og kombinert.

 

Startkontingent hopp og kombinert. Engangslisens kan betales i Hamran:

Veteraner kr 130,-  per renn + lisens

5 - 16 år        100,-  per renn                              

Junior                        115,- per renn
Senior           130,- per renn

Betales inn på konto: 1885.20.04947

«Merkes med navn, f.dato + bakke størrelse og evt. kombinert”.

Kan også betales i bakken på renndagen

Program:

Fredag 8.3.19

1830-2000 - fri hopping i alle bakker. Heisavgift kr 150,- Åpen kaffe i Hamran-stua.

Lagledermøte kl 2000 i dommertårnet.

Lørdag 11.2.17

Åpen kaffe i Hamran-stua. Parkering kr 50,-

 

1000                Fri hopping i K5-K10 og K 20

1000                Prøveomgang og påfølgende 2 omganger i K40, og deretter samme i K60

1200                K5, K10 og K20. 2 tellende omganger uten prøveomgang.

 

Premiering Tolga Spretten hopp og KM.

 

Langrennet for Tolga Spretten starter med de minste rett etter premiering hopp. Fellesstart for de minste – opp til 10 år. Gundermetoden fra 11 år. KM –tittel kåres i aldersgruppen 13-16 år.

Starttidspunkt blir bekjentgjort på tavle Hamran-stua og fra speaker.

 

1500                Start langrenn Veteran NM kombinert. Mulighet til å dusje i Sætershallen.

 

1830                Bankett med premieutdeling Veteran NM i Sætershallen.

 

 

Kombinert - Løpslengder og startrekkefølge.

Tolga Spretten

½ runde < 8 år (felles)

1 runde 8 – 10 år (felles)

1,5 runde J/G 11 – 12 år (Günder)

2 runder J/G 13– 14 år (Günder)

3 runder J/G 15 -16, junior og senior(Günder)

 

Veteran NM

Samme klasseinndeling som i hopp; -10 årsklasser

Hopprennet for de opp til og med 60 år foregår K60 – løpslengde 8 km.

Hopprennet for de over 61 år foregår i K40 – løpslengde 4 km.

NB! Det opereres med alder i 2019 og klasserne 31-40 osv. 

Informasjon:

Trond Lund (rennleder):                    99 10 77 31, trond@rorosmeieriet.no

Knut Sagbakken (sekretær/info):       95 16 29 45 knut.tolga@gmail.com

Stig Morten Hansen (TD):                 98 45 01 23               

Påmelding bankett bør gjøres i forkant til Knut Sagbakken  knut.tolga@gmail.com . Betaling kr 300,- dekker middag med en drikke og dessert kan gjøres på rennkontor. En del veteraner hos som hjelper til under helga vil også bli med på banketten.

NB! Endringer:

1)      Mer trening -  mulig å prøvehoppe mandag 19-21, onsdag 19-21 og fredag 14-17 og 1830-2000.

2)      Kombinert langrenn avvikles i Hamran og ikke Sætersgård stadion. Mindre flytting, og mer publikumJ